mail.pngmixcloud.pngindex

HENK_John_oosting.JPG

 

Wat is een HENK?

Mijn werk is op te splitsen in twee richtingen. Ik maak werk over Henk, en er wordt werk door hem gemaakt. Dit wordt uiteraard door mij gemaakt, maar ik geef ze de naam HENK.  Ze zijn opeenvolgend genummerd, Henk I, Henk II enz. Deze werken voldoen aan een paar conceptuele uitgangspunten.

 

Het werk heeft een dag- en nacht esthetiek.

In de analyse van de neon reclameborden van de stad Las Vegas in het boek "Learning from Las Vegas" van Robert Venturi komt naar voren dat deze  een dag  en een nacht esthetiek hebben. 's Nachts moeten de borden de strijd aan gaan met elkaar om de mensen het casino in te lokken. Overdag vind de strijd plaats om ze vanuit de auto in het hotel te krijgen. Deze concurrentiestrijd heeft tot een heel specifieke esthetiek geleid. De observatie uit het boek is mij heel erg bijgebleven, en vond ik zeer interessant.

Dit betekent dat als er geen video draait of licht aanstaat het alsnog een esthetisch werk is. Het kan bestaan zonder de inzet van deze middelen.

 

Er vindt vermenging plaats tussen "hoge" en "lage" kunst.

Mijn inspiratie komt uit vele hoeken, die van de moderne kunst  maar ook die van de strip, film, televisieserie of computerspel. Ik noem het verschil "hoge" en "lage" kunst, omdat dit het vanuit kunsthistorisch oogpunt zo beschouwd wordt. Voor mij zit er geen verschil tussen deze twee. Ik vind het belangrijk om deze twee bronnen heel bewust in te zetten en met elkaar te vermengen.

 

Er wordt licht of een video/animatie op een object geprojecteerd. 

Als uitgangspunt wil ik de geschiedenis, een schilderij of een sculptuur, samen laten komen de huidige tijd, bewegend beeld. Het kunstwerk van de toekomst is volgens mij een samenspel is van oude techniek en nieuwe techniek. Ik wil deze visie overdragen via het werk.

 

Het werk is dynamisch.

Een onderdeel van het futuristisch manifest is het standpunt dat een kunstwerk de dynamiek van het moderne leven moet laten zien. Dat wil ik laten terug komen in mijn werk.

Dit kan door middel van animatie of video, of het werk heeft een bewegend element. Beweging creëert bewustzijn. Een schilderij is statisch, en daarom kan het gebeuren dat het verdwijnt uit ons gezichtveld, doordat we er aan gewend raken. Daarom vind ik het belangrijk dat mijn werk in beweging is.

 

Inspiratie voor het werk is een kunstwerk.

Kunst inspireert mij. Er valt veel te leren door je in een kunstenaar te verdiepen, en in zijn geest een werk te maken. Ook zijn er diverse elementen die mij kunnen inspireren, het medium, kleurgebruik, materiaal, compostie en de symboliek van een kunstwerk. Ik kies heel bewust een kunstenaar/kunstwerk, en ga daar me aan de slag.

 

Het werk gaat een relatie aan met de ruimte waar het in staat.

Het werklaat een gesuggereerde ruimte zien die een relatie aangaat met de actule ruimte. Graffiti speelt heel erg met dit gegeven. Vaak wordt er een heel sterk overdreven perspectief gebruikt, of de schaal wordt sterk overdreven. HHoe dan ook, er bevindt een bepaalde ruimteleijke gewaarwording plaats, waardoor je je heel bewust wordt van de (gesuggereerde)ruimte.